Αρχική » Σχετικά με Εμάς

58 ΧΡΟΝΙΑ σημαντικής παρουσίας στο πλευρό των μαθητών με στόχο να τους εμπνεύσουμε, να τους διδάξουμε, να τους καθοδηγήσουμε,να τους στηρίξουμε και να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις επιτυχίες τους και στην υλοποίηση των στόχων τους .

Το φροντιστήριο μας έχει ηχηρή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πολλές δεκαετίες . Αναμφισβήτητα ,οι σημαντικές επιτυχίες των μαθητών μας , η άριστη συνεργασία μας με μαθητές και γονείς , το εκπαιδευτικό έργο των έμπειρων καθηγητών μας και η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι αίθουσες μας και για διαδικτυακή διδασκαλία αποτελούν απόδειξη ενός σοβαρού εκπαιδευτικούοργανισμού που δρα δυναμικά στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης και στοντομέα της εκμάθησης Ξένων Γλωσσών.