Αρχική » Κέντρο Πληροφορικής

Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο

Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής έκρηξης και των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς, η εξειδίκευση και η τεχνολογική κατάρτιση του εργαζομένου αποτελεί μονόδρομο για την είσοδο του τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από τις σύγχρονες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να προχωρήσουν σε προσλήψεις, οι επιχειρήσεις πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι επίδοξοι εργαζόμενοι τους μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο προσόν τόσο για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Πληροφορικής Δημητρακάκου, όντας εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο, σας προσφέρει την ευκαιρία να πιστοποιήσετε τις ικανότητές σας στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office και να αποκτήσετε μια διεθνή πιστοποίηση αναγνωρισμένη τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

 

Certified Computer User (CCU) by ACTA

Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές Microsoft Office 2002, 2003 ή 2007 και είναι αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ.

Εκμάθηση και Πιστοποίηση σε βασικές Γνώσεις Υπολογιστών

Οι απαιτούμενες δεξιότητες χρήσης Η/Υ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αναφέρονται στην Επεξργασία κειμένου, στα Υπολογιστικά Φύλλα και στις Υπηρεσίες διαδικτύου. Το πρόγραμμα διαρκεί 30 ώρες και η εκπαίδευση ανά ενότητα διαρκεί 8 με 12 ώρες όπως φαίνεται παρακάτω:

Ενοτητες ωρες
Επεξεργασία Κειμένου (MS Word 2016) 12
Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel 2016) 10
Υπηρεσίες Διαδικτύου 8

Εκτός των παραπάνω απαιτούμενων ενοτήτων, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα πιστοποιητικά του κέντρου μας οι οποίες είναι:Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Παροχές στους σπουδαστές

  • Τεστ Προσομοίωσης και Πρακτική Εξάσκηση για προετοιμασία για τις εξετάσεις
  • Τμήματα έως 6 άτομα
  • Μάθημα με χρήση διαδραστικού προβολέα
  • Δυνατότητα ατομικής εκπαίδευσης και εξέτασης