Το Πρόγραμμα της Α΄ Γυμνασίου έχει ως εξής:
 
Μαθηματικά
 
3 ώρες   
 
Ελληνική Γλώσσα
 
3 ώρες