Το Πρόγραμμα της Β΄ Γυμνασίου έχει ως εξής:
 
Μαθηματικά
 
3 ώρες   
 
Φυσική
 
1 ώρα   

 
Χημεία
 
1 ώρα   
 
Ελληνική Γλώσσα
 
3 ώρες