Το Πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου έχει ως εξής:
 
Άλγεβρα
 
3 ώρες   
 
Γεωμετρία
 
2 ώρες   

 
Φυσική
 
2 ώρες  
 
Χημεία
 
1 ώρα   

 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
1 ώρα   
 
Αρχαία Ελληνικά
 
2 ώρες