Το Πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου έχει ως εξής:
 
Άλγεβρα
 
2 ώρες   
 
Γεωμετρία
 
2 ώρες   

 
Φυσική
 
1 ώρες  
 
Χημεία
 
1 ώρα   

 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
2 ώρα   
 
Αρχαία Ελληνικά
 
1 ώρες   


 
Αρχαία Ελληνικά (κατεύθυνσης)
 
3 ώρες   
 
Λατινικά
 
2 ώρες   

 
Μαθηματικά (κατεύθυνσης)
 
3 ώρες  
 
Φυσική (κατεύθυνσης)
 
2 ώρα