Το Πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου έχει ως εξής:
 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 
   
 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
6 ώρες   

 
Αρχαία Ελληνικά
 
2 ώρες  
 
Ιστορία
 
2 ώρες   

 
Λατινικά
 
3 ώρες   
 
Βιολογία
 
1 ώρα   

 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
 
2 ώρες   
 

Θετικές Επιστήμες

 
   
 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
2 ώρες   

 
Φυσική Κατεύθυνσης
 
3 ώρες  
 
Χημεία
 
2 ώρες   

 
Μαθηματικά
 
6 ώρες   
 
Βιολογία
 
2 ώρες   

 
Ιστορία Γενικής Παιδείας
 
1 ώρα   
 

Σπουδές Οικονομίας και  Πληροφορικής

 
   
 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
2 ώρες   

 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
 
6 ώρες  
 
Α.Ε.Π.Π. Κατεύθυνσης
 
2 ώρες   

 
Βιολογία
 
2 ώρες   
 
Ιστορία Γενικής Παιδείας
 
1 ώρα   

 
Α.Ο.Θ.
 
2 ώρες